Om lege Paul Kavli

Arbeidserfaring: Utdannet lege 1987 og med privatpraksis siden 2004.

Allmennmedisin, skademedisin, kirurgi, fødselsmedisin, ortopedi, rehabilitering, idrettsmedisin, nevrokirurgi, sammensatte symptomlidelser/utmattelsesproblematik.