16.mars 2020.
Grunnet coronaviruset vil min praksis fra i dag og inntil videre kun omfatte telefonkontroller. Nye utredninger må utsettes, også de som har fått timeavtale. Kontroller går altså som avtalt, bare at du ringer i stedet. Hvis du har spørsmål eller ønsker å avvente kontrollen kan du ringe eller sende sms/mail.  Ordinær drift startes igjen så snart det er mulig i henhold til helsemyndighetenes påbud.
Utredning Rådgivning Oppfølging
  • Utmattelsesproblematikk
  • Stressrelaterte lidelser
  • Belastningslidelser
  • Idrettsskader / feiltrening
  • Funksjonsvurdering
  • Rehabilitering
  • Arbeidstilbakeføring
  • Forebyggende helse