Min ordinære kontordrift starter igjen 20. april. 
Praksisen er godt tilrettelagt for å fylle helsemyndighetenes krav vedrørende smittehygiene.
Vanlige regler for smittevern vil gjelde. Herunder at timen avventes dersom du har symptomer som taler for forsiktighet, eller nylig har vært i nærkontakt med mulig smittet person.
Bare ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.
Utredning Rådgivning Oppfølging
  • Utmattelsesproblematikk
  • Stressrelaterte lidelser
  • Belastningslidelser
  • Idrettsskader / feiltrening
  • Funksjonsvurdering
  • Rehabilitering
  • Arbeidstilbakeføring
  • Forebyggende helse