Orientering om endringer i min praksis

NAV Kontroll har fra 23.11.20 pålagt meg å endre min praksis.

Det medfører at jeg slutter å utrede/diagnostisere utmattelsesproblematikk med mistanke om CFS/ME og avstår fra å anbefale ytelser fra NAV.

Begrunnelsen for dette er at jeg ikke er fastlegespesialist.

Mitt arbeid vil i hovedsak bestå av veiledning overfor sammensatte symptomtilstander, herunder utmattelsesproblematikk. Postviral utmattelse inngår her.

Rehabilitering har i alle år vært en rød tråd i min virksomhet og vil videreføres.