Helserådgivning.

Mitt arbeid har karakter av helserådgivning. Formidling av kunnskap om sykdomsforebygging, skademekanismer, rehabilitering og tilpasning til arbeid er sentrale temaer i oppfølgingen av mine pasienter. Målet er å bidra til innsikt, god praksis og selvstendighet på disse områdene, slik at man blir kompetent til å ta valg som tjener helse, arbeidsevne og livsutfoldelse.

Følgende helsefaglige områder er ”gjengangere” i min praksis > les videre