Kontakt Paul Kavli

Pasienten kan henvises eller ta direkte kontakt.
Relevant dokumentasjon som journalkopier og epikriser må medbringes om ikke innsendt ved henvisning.

Timebestilling

Telefon: 974 35 389
E-post: paulkavli@mobilpost.no

Adresse

Fagerligveien 14, 0587 Oslo

Priser

(gjeldende fra 01.01.17)
Utredning: kr 2475,- / Oppfølgingssamtale: kr 1275.-

Betaling

Faktura tilsendes etter konsultasjon sammen med kopi av dokumentasjon til fastlege, evt NAV og skole. Betalingsfrist 3 uker.